Kinh tế
  • PVN mất gần 800 triệu USD vì đầu tư ra nước ngoài không hiệu quả

    PVN mất gần 800 triệu USD vì đầu tư ra nước ngoài không hiệu quả

    Báo cáo Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội cho biết hoạt động đầu tư ra nước ngoài của PVN không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn, thua lỗ cao. Tập đoàn có 24 dự án tìm kiếm thăm dò phát triển dầu khí không thành công, tổng thiệt hại khoảng 773 triệu USD.

  • Bà bán nước phải nộp thuế, kiểm toán có đủ người làm không?

    Bà bán nước phải nộp thuế, kiểm toán có đủ người làm không?

    “Quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động Kiểm toán Nhà nước, bao gồm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Nếu chỉ nói phạm vi đối tượng được quy định ở điều khoản này, thì tất cả mọi đối tượng, từ bà bán nước tới doanh nghiệp Nhà nước ai cũng bị kiểm toán. Vậy Kiểm toán Nhà nước có đủ nhân sự để làm không?”, ĐBQH Nguyễn Đức Kiên đặt câu hỏi.

Loading...

Loading...