TAG: ứng dụng TikTok
  • Ấn Độ yêu cầu Apple và Google xóa TikTok
    Ấn Độ yêu cầu Apple và Google xóa TikTok
    17/04/2019 - 16:15

    Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu Apple gỡ bỏ ứng dụng video TikTok khỏi App Store ở nước này, vì họ tin rằng ứng dụng không có biện pháp bảo vệ hiệu quả người dùng trẻ tuổi xem các nội dung không phù hợp.

Loading...

;