TAG: Tổng điều tra dân số
  • Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4
    Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4
    13/03/2019 - 17:31

    Từ 0h ngày 1/4, cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở lần thứ 5 tiến hành trên cả nước. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển đến 2030, tầm nhìn 2045.

Loading...

;