TAG: luật tổ chức chính phủ
 • Đề xuất bổ sung thẩm quyền cho Thủ tướng
  Đề xuất bổ sung thẩm quyền cho Thủ tướng
  24/05/2019 - 20:47

  Người đứng đầu Chính phủ được đề nghị thêm quyền thành lập Hội đồng giúp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành.

 • Nhất trí thêm hai quyền cho Thủ tướng
  Nhất trí thêm hai quyền cho Thủ tướng
  15/04/2015 - 19:03

  Qua nhiều lần thảo luận, dù còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý quy định thêm hai thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ, tại dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ mới nhất.

Loading...

;