TAG: iPhone thiếu đổi mới
  • iPhone bán kém vì thiếu đổi mới
    iPhone bán kém vì thiếu đổi mới
    14/01/2019 - 13:42

    Doanh số smartphone của Apple đi xuống được nhận định do nhà sản xuất thiếu tính sáng tạo, tác động đến nền kinh tế Đài Loan.

Loading...

;