TAG: Gia Cát Chiêm
  • Lời “tiên tri” của Gia Cát Lượng về kết cục bi kịch dành cho con trai
    Lời “tiên tri” của Gia Cát Lượng về kết cục bi kịch dành cho con trai
    13/03/2019 - 12:12

    Gia Cát Chiêm, con trai (ruột) duy nhất của Gia Cát Lượng, tài năng sớm phát lộ, được người Thục kì vọng sẽ theo kịp cha mình. Nhưng kết cục Chiêm lại tử trận ở trận đánh lớn đầu tiên và duy nhất trong đời. Thất bại của Chiêm cũng đặt dấu chấm hết cho nhà Thục Hán.

Loading...

;