TAG: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  • Quy định về chiều cao giáo viên từ 1,5m: Bộ GDĐT nói gì?
    Quy định về chiều cao giáo viên từ 1,5m: Bộ GDĐT nói gì?
    13/02/2019 - 23:46

    Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng quy định, tiêu chí tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng phải đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội cho các thí sinh, không được thể hiện chính sách phân biệt đối xử và nên giải trình rõ để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Loading...

;