Loading...
Xã hội
  • Trường chuyên Hà Nội Amsterdam ngang nhiên kinh doanh thuốc lá trong trường học

    Trường chuyên Hà Nội Amsterdam ngang nhiên kinh doanh thuốc lá trong trường học

    Một ngôi trường bề thế, hiện đại, luôn đứng đầu về thành tích, chất lượng giáo dục, một trong những dự án trọng điểm chào đón 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của ngành giáo dục Thủ đô… đã và đang bị biến thành nơi kinh doanh. Trong đó, người ta bán cả thuốc lá – thứ Nhà nước tuyệt đối cấm kinh doanh trong trường học.

  • Trường chuyên Hà Nội Amsterdam ngang nhiên kinh doanh thuốc lá trong trường học

    Trường chuyên Hà Nội Amsterdam ngang nhiên kinh doanh thuốc lá trong trường học

    Một ngôi trường bề thế, hiện đại, luôn đứng đầu về thành tích, chất lượng giáo dục, một trong những dự án trọng điểm chào đón 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội của ngành giáo dục Thủ đô… đã và đang bị biến thành nơi kinh doanh. Trong đó, người ta bán cả thuốc lá – thứ Nhà nước tuyệt đối cấm kinh doanh trong trường học.


Loading...