Loading...
Giới tính
  • Khi 'cậu bé' khác thường

    Khi 'cậu bé' khác thường

    Dương vật khác thường chủ yếu là do bẩm sinh, bao gồm các loại sau:

  • Để cuộc yêu viên mãn

    Để cuộc yêu viên mãn

    Để cuộc sống vợ chồng luôn được viên mãn, điều quan trọng nhất là sự hợp tác của cả hai bên. Tuy nhiên phụ nữ đôi khi lại quá dè dặt. Một phần không hiểu về cơ chế sinh lý phụ nữ, về chuyện phòng the, mặt khác “ngại” làm mới kiến thức về “chuyện ấy”.


Loading...