Mạng xã hội

Thanh niên tự nhận quan to thiên đình, học trường Tổng hợp đất trời, đến khi khoe bằng cấp mà ngất

Chỉ nhìn bộ tóc cũng biết không phải người thường rồi! 

Thanh niên tự nhận là quan to triều đình ở trên trời, là Đức Phật Tổ, hóa thân lột xác xuống ngự trần. Ở dưới trần gian cũng làm qua đủ các cấp. 
 

a2

Học cũng là học trường tổng hợp của đất trời chứ không phải học ở trần gian. 

Loading...

a3

Rồi kể tất cả các trường lớp, chức sắc…

a4

Sau đó còn khoe ra sách của mình. 

a5

Lại còn có bằng của Thượng đế cấp. 

 

Theo Tiểu Long ( Blogtamsu)
Loading...


Loading...